B2B registrace Váš účet
Už jsem u Vás nakupoval a chci se přihlásit
0 Kč

Vše o nákupu

Reklamační řád

I.

  1. Na zboží se vztahuje záruční lhůta 2 roky od převzetí zakázky objednavatelem.
  2. Záruka se vztahuje na všechny zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s jeho funkčností, užitnými a estetickými vlastnostmi.

II.

  1. Objednavatel je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Převzetím se rozumí předání zboží dopravcem (Česká pošta) objednavateli.
  2. Objednavatel je povinen prohlédnout zboží s náležitou péčí tak, aby zjistil veškeré vady.

III.

Objednavatel je povinen oznámit dodavateli bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží zjevné vady, které zjistil, nejpozději však do 10 dnů od převzetí.

IV.

Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží s údaji na pokladním dokladu je nutno podat o tomto stavu zprávu dodavateli taktéž nejpozději do 10 dnů po převzetí.

V.

Objednavatel musí oznámit zjištěné vady prodávajícímu písemně na adrese dodavatele, ať již prostřednictvím dopisu, faxu či elektronické pošty. V oznámení musí objednavatel uvést zjištěné vady (charakteristika, jak se projevují) a musí uvést nárok, který v důsledku vady uplatňuje.

VI.

Objednavatel může v důsledku vady zboží po vyjádření dodavatele uplatnit následující nároky:

  • v případě podstatného a zásadního porušení smlouvy, odstoupení od smlouvy
  • dodání náhradního zboží za vadné, či dodání chybějícího množství
  • poskytnutí slevy z kupní ceny

VII.

K reklamaci je nutné ve všech případech předložit doklad o zaplacení (dobírkovou poukázku),doklad o dodání zboží (pokladní doklad) a reklamované zboží s firemním identifikačním štítkem.

VIII.

Kupující při uplatňování reklamace vyplní elektronický Reklamační formulář nebo ho zašle písemně dopisem či faxem na adresu prodejce.

IX.

Reklamace jsou vyřizovány na adrese:

Adresa:
Tylex Letovice, akciová společnost
Brněnská 20/3
679 61 Letovice
Kontakt:
Kristýna Lorencová 
Telefon: +420 516 801 490 
Mobil: +420 731 126 218 
E-mail: prodejna@tylex.cz

Reklamační řád platí od 1. 8. 2001.

Reklamační protokol - formulář ke stažení.