B2B registrace Váš účet
Už jsem u Vás nakupoval a chci se přihlásit
0 Kč

Vše o nákupu

Ochrana osobních údajů

Veškerá data získaná od zákazníků jsou považována za jeho osobní a vztahuje se na ně ochrana podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Shromažďovaná osobní data jsou:
jméno, příjmení (u firem jejich, IČ a DIČ), adresa dodání, email, případně telefon a fax

Společnost Tylex Letovice, akciová společnost, (www.tylex.cz) prohlašuje, že osobní data shromažďovaná na základě objednávek neprodá ani jiným způsobem neposkytne třetí straně. Dále nepoužije tato data k dalším komerčním účelům jiným nesouvisejícím s www.tylex.cz bez souhlasu vlastníků těchto dat a také se zavazuje k tomu, že na přání zákazníka a bez udání důvodu, jeho osobní data vymaže z databáze zákazníků